Mae'r Muni yn hen Eglwys Wesleaidd a restrwyd yn y 1960au. Mae'n cynnwys awditoriwm mawr, ardal y cyntedd, ystafelloedd newid, oriel aml-bwrpas, swyddfeydd, ystafelloedd cyfarfod a siop goffi / bwyty. Mae lle ar gael i'w llogi ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau a digwyddiadau byw.

Mae ein swyddfa docynnau ar agor o 9.30am tan 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau a 9.30am tan 4pm ar ddydd Gwener. Rydym ar agor oriau hirach pan fydd gennym ddosbarthiadau nos a pherfformiadau. Gweler isod am ragor o fanylion neu cysylltwch â Rheolwr y Swyddfa Docynnau yn Aberystwyth boxoffice@muniartscentre.com neu dros y ffôn ar 01443 485934.

312 o seddau theatr neu 400 yn sefyll

Mae ein hystafell gyfarfod fawr yn addas ar gyfer 12 o bobl, ac mae ein hystafell gyfarfod fechan ar gael i ddarparu 4

Digwyddiadau Byw

Os oes gennych ddiddordeb mewn llogi The Muni am berfformiad byw neu ddigwyddiad cyhoeddus, ewch i'n Ffurflen Costau Hurio Lleoliad Digwyddiadau Byw i gael rhagor o fanylion am gostau ychwanegol. Gellir cyfyngu argaeledd ar gyfer hurio Awditoriwm gyda'r nos felly argymhellir yn gryf archebu ymlaen llaw.

In order to ensure that The Muni’s audience expectations are met, any private hirers wishing to hold public performances or events are required to provide details of the format of the event and information about acts or companies performing before a booking can be made.

Archebu

Am ragor o wybodaeth am logi lleoliad neu i archebu, cysylltwch â Jessica Sullivan ar 01443 485934 neu boxoffice@muniartscentre.com.