Gall yr oriel hon gyda'i ffenestr gothig gylchol fawr ddarparu hyd at 70 o bobl yn eistedd o amgylch byrddau cylchol neu arddull cynadledda ac yn y rownd ar gyfer cyfarfodydd a seminarau graddfa fechan. Mae'n le breifat gyda nenfydau uchel.

Mae amrywiaeth o offer ar gael i llogwyr ar gais, gan gynnwys siart troi, taflunydd a sgrin taflunydd.

Mae gan yr oriel fynediad hawdd i doiledau gwrywaidd, menywod ac anabl.

Mae ar yr ail lawr ac yn hygyrch trwy gefn yr adeilad yn uniongyrchol o'r maes parcio lle mae ramp hefyd ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Gallwn ddarparu te a choffi, diodydd meddal, dŵr, bisgedi neu wasanaethau arlwyo llawn ar gyfer eich digwyddiad.

Hire The Circle Gallery

Enw cyntaf *

Enw diwethaf *

Cyfeiriad ebost *

Ffôn *

Dyddiad y bydd angen i chi logi'r lleoliad *

Rhowch nifer fras o bobl a fydd yn mynychu'ch digwyddiad *

Os oes angen, rhowch unrhyw fanylion neu ymholiadau pellach sydd gennych?