Gall yr Awditoriwm Muni dynnu 400 o bobl ar gyfer gigs sefydlog a 317 ar gyfer sioeau arddull theatr eistedd gyda'r ardal llwyfan ar lefel y ddaear.

Mae'r gofod yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau byw, seminarau hyfforddi a chynadleddau. Mae'r holl seddi yn cael eu tynnu'n ôl gan wneud y lle yn addas ar gyfer sioeau masnach, arddangosfeydd, ffeiriau crefftau a digwyddiadau hyfforddi.

Llogi'r Awditoriwm

Enw cyntaf *

Enw diwethaf *

Cyfeiriad ebost *

Ffôn *

Dyddiad y bydd angen i chi logi'r lleoliad *

Rhowch nifer fras o bobl a fydd yn mynychu'ch digwyddiad *

Os oes angen, rhowch unrhyw fanylion neu ymholiadau pellach sydd gennych?