Ystafell cyfarfod

Mae'r ystafell gyfarfod hon yn addas ar gyfer 12 o bobl. Mae'n agos at yr ardal theatr / bar gyda mynediad uniongyrchol i'r awditoriwm.

Hurio Un o'n Ystafelloedd Cyfarfod

Enw cyntaf *

Enw diwethaf *

Cyfeiriad ebost *

Ffôn *

Dyddiad y bydd angen i chi logi'r lleoliad *

Rhowch nifer fras o bobl a fydd yn mynychu'ch digwyddiad *

Os oes angen, rhowch unrhyw fanylion neu ymholiadau pellach sydd gennych?