The Muni is a thriving arts centre inspired and led by the people of Pontypridd and RCT.  Our mission is to provide a community hub celebrating culture, events, history, learning and a way of life.

Mae gan y Muni raglen amrywiol a bywiog o ddigwyddiadau byw, gan gynnwys cerddoriaeth, theatr, dawns a chomedi yn ogystal â nifer o ddosbarthiadau ymarfer corff a lles megis ioga, tai chi, aerobeg, dawnsio bol ac acrobateg.

Our coffee shop and restaurant is spacious and relaxed and is conveniently situated next to the foyer.  The café offers vegan and vegetarian meals as well as roast dinners and all-day breakfasts every day. All of our coffee is fairtrade and we have a selection of teas as well as alcoholic and soft drinks available.  The café offers afternoon tea after 2pm and is an ideal venue for your children’s party. For more information and opening hours, please check out our Muni Café Page

Mae'r lleoliad ar gael i'w llogi gan grwpiau cymunedol neu'r sector corfforaethol ar gyfer dosbarthiadau rheolaidd, cynadleddau, cyfarfodydd, digwyddiadau hyfforddi, digwyddiadau ar raddfa fawr, sinema, partïon a phriodasau. Gallwn hefyd ddarparu ar gyfer pob digwyddiad a gallwch weithio gyda'n Chef sydd wedi'i hyfforddi'n llawn i ddylunio'n union beth rydych chi ei eisiau ar gyfer eich digwyddiad. Cliciwch yma am rai syniadau a phrisiau bwffe.

The Muni is situated next to the shopping area of Pontypridd, next to the bus station and a short walk from the train station.  There is ample and reasonably priced parking directly at the rear or the building and there is a multi-storey car park opposite the bus station.

Gyda statws elusen gofrestredig a ffocws di-elw, bydd yr holl elw yn mynd yn ôl i'r busnes i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i'r gymuned. Caiff y busnes ei lywodraethu gan Fwrdd Ymddiriedolwyr gwirfoddol sy'n cyflogi Rheolwr Gweithredol a 10 aelod o staff.

Nod y Muni yw darparu gwasanaeth o ansawdd uchel a chyfeillgar i'w holl gwsmeriaid.

Mae'r Muni yn hen Eglwys Wesleaidd a restrwyd yn y 1960au. Mae'n cynnwys awditoriwm mawr, ardal y cyntedd, ystafelloedd newid, oriel aml-bwrpas, swyddfeydd, ystafelloedd cyfarfod a siop goffi / bwyty. Mae lle ar gael i'w llogi ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau a digwyddiadau byw.

Mae ein swyddfa docynnau ar agor o 9.30am tan 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau a 9.30am tan 4pm ar ddydd Gwener. Rydym ar agor oriau hirach pan fydd gennym ddosbarthiadau nos a pherfformiadau. Gweler isod am ragor o fanylion neu cysylltwch â Rheolwr y Swyddfa Docynnau yn Aberystwyth boxoffice@muniartscentre.com neu dros y ffôn ar 01443 485934.

312 o seddau theatr neu 400 yn sefyll

Mae ein hystafell gyfarfod fawr yn addas ar gyfer 12 o bobl, ac mae ein hystafell gyfarfod fechan ar gael i ddarparu 4

Os oes gennych ddiddordeb mewn llogi The Muni am berfformiad byw neu ddigwyddiad cyhoeddus, ewch i'n Ffurflen Costau Hurio Lleoliad Digwyddiadau Byw i gael rhagor o fanylion am gostau ychwanegol. Gellir cyfyngu argaeledd ar gyfer hurio Awditoriwm gyda'r nos felly argymhellir yn gryf archebu ymlaen llaw.

In order to ensure that The Muni’s audience expectations are met, any private hirers wishing to hold public performances or events are required to provide details of the format of the event and information about acts or companies performing before a booking can be made.

Am ragor o wybodaeth am logi lleoliad neu i archebu, cysylltwch â Jessica Sullivan ar 01443 485934 neu boxoffice@muniartscentre.com.